Portfele Bitcoin

Kategoria:

Opis

Czym jest bitcion? Jak zdobyć kryptowaluty?
W kontekście sprawdzania przeróżnych zagadnień dotyczących rynków finansowych wybitnie nieraz pojawia się określenie takie jak forex. Sama ta nazwa pochodzi z języka angielskiego oraz niejednorazowe jest przekazywana w formie skrótu FX – a świadczy tyle, co Foreign Exchange. Będzie to giełda walutowa. Forex/Rynek kryptowalut jest dość reprezentatywnym rynkiem finansowym. Z czego zaś wynika owa specyfika? Przede wszystkim z tego, że omawiany tu rynek stanowi specyficzne połączenie centrów pieniężnych świata. Rzecz jasna, forex odznacza się również wieloma innymi cechami – by nadmienić choćby o jego płynności oraz o tym, że jest otwarty przez cała dobę (wyłącznie w weekendy jest on zamknięty).

Niezwykle istotną cechą tego rynku jest prócz tego fakt, iż jest on decentralizowany – w praktyce świadczy to tyle, że nie ma w tym wypadku jakiejkolwiek jednej odgórnej jednostki administrującej – tak działają Portfele Bitcoin. Naturalnie w poszczególnych krajach funkcjonują rozmaite podmioty sprawujące nadzór nad forexem. W Polsce takowym osobą jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Forex jest rynkiem walutowym. W tym momencie należałoby nieco przybliżyć te pojęcie. Jak sama nazwa podkreśla, rynek walutowy to taki rynek, na jakim dochodzi do handlu walutami. Wolno ogłosić, że jest to dosyć ogólne określenie, niemniej jednak oddaje ono istotę całej sprawy. Warto wspomnąć, iż to właśnie na rynku walutowym powstaje coś takiego jak kurs wymiany walut wyznaczający wartość kupna oraz sprzedaży poszczególnych walut. Rynek walutowy nie byłby w stanie funkcjonować, gdyby nie inwestorzy – są oni jego najistotniejszymi uczestnikami. Przedmiotem aktywności inwestorów jest tzw. spekulacja – innymi słowy transakcja zakupu-sprzedaży jakiejś określonej rzeczy (w tym wypadku walut). Rzecz zrozumiała inwestorzy nie są jedynymi uczestnikami rynku walutowego. Nie wolno zapominać też o wielu podmiotach, które zajmują się importem oraz eksportem usług oraz towarów. Prócz tego na rynku walutowym funkcjonują również banki centralne pełniące rolę interwencyjną – ich zadaniem jest zapobieganie gigantycznym wahaniom w zakresie kursów walut.

X